Tietosuojaseloste

GDPR
General Date Protection Regulation
Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
1.Rekisterinpitäjä Kauneushuone Sweet

Mannerheiminkatu 23,06100 PORVOO
2328682-2

noora@kauneushuonesweet.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Noora Tirkkonen p.0400203061
 2. Rekisterin nimi
  Kauneushuone Sweet asiakasrekisteri
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneushuone Sweet:in kauneushoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden
  takaamiseksi.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:
  – asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot
  – ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin.
  – annetut hoidot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot kerätään sähköiseen asiakasrekisteri- ohjelmaan tai/ja konsultointilomakkeeseen. Internet ajanvarauksen yhteydessä asiakas tallentaa itse tietonsa järjestelmään.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystiedot käyttöömme.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
 2. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriin on pääsy vain Kauneushuone Sweet:in henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötieto- lain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella ja aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ainoastaan Kauneushuone Sweet:in henkilökunnan hallussa.

Manuaalista asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy vain Kauneushuone Sweet:in henkilökunnalla.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.

 1. Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneushuone Sweet:issa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.
 2. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä Kauneushuone Sweet:issa. Rekisteröidyn henkilölisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.
 3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakasrekisteriä voidaan käyttää Kauneushuone Sweet:in markkinointiin asiakkaille.

Markkinointi tarkoittaa 1-5 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista tapahtumapäivistä tms.

Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta.

Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.